Dünyamızın tam yuvarlak olmayan kutuplardan basık, ekvatordan şişkince olan şekline Geoit denir. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır. Yani kısaca geoit dünyanın kendine has şeklinin denilir.  Kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine has işte GEOİT ismini verdiğimiz bu şekle sahiptir.

Bu şeklin oluşmasındaki temel nedenler:
1. Dünyanın kendi etrafında dönmesi
2. Yerkürenin hala kızgın magma tabakası üzerinde çakılı yani İzostatik Dengede durması.
(geoit nedir)