Adem aleyhisselâm ve havvâ vâlidemizin duâsi,  Âdem -aleyhisselâm- ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Okunuşu: “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve il-lem teğfir lenâ ve terhamnâ le-nekûnenne minel-hâsirîn.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” (A’râf, 7/23)

adem aleyhisselamın duası,

Bu duayı Âdem ve eşi, cennette kendilerine yasak edilen ağacın meyvesinden şeytana uyarak yedikten sonra yapmışlardır. (A’râf, 7/19-22; Bakara, 2/35-36)

âdem aleyhisselâm ve havvâ vâlidemizin duâsi

âdem aleyhisselâm ve havvâ vâlidemizin duâsi

Ayet-el Kürsi duası, Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir ve çok derin anlamlar taşır. ayetel kürsi türkçe,okuyarak içeriğini anlayabilirsiniz. Bakara suresinin 255. Ayet-i Kerimesidir. İşte Ayetel Kürsi duası okunuşu ve anlamı,

 

Ayet-el Kürsi duası’nın Okunuşu ve Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Ayet-el Kürsi duası’nın Okunuşu ve Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

AYETEL KÜRSİ HAKKINDA KISACA BİLGİ

Ayet-el Kürsi Bakara suresinin 255. ayetinde yer almaktadır. İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Ayetü’l-kürsi” adıyla anılan bu âyet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ’yı tanıtıyorsa Âyetü’l Kürsî de –onlardan daha geniş ve detaylı olarak– bu özelliği taşımaktadır.Bakara suresi Mushafta ikinci, nüzûl sıralamasında 87. sûredir, Medine’de nâzil olmuştur.Kur’an’ın en uzun sûresidir. Tamamının bir nüzûl sebebi olmamakla birlikte birçok âyeti için özel iniş sebepleri vardır. O âyetler açıklanırken nüzûl sebepleri hakkında da bilgi verilecektir.

AYET-EL KÜRSİ MP3 DİNLE – İNDİR 

 

AYET-EL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.” (Bakara suresinin 255)

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara suresinin 255)

ayetel kürsi türkçe,

ayet-el kürsi duası,

Fatiha suresi kaç ayet?, Fatiha suresinin tefsiri, Fatiha Suresinin Türkçesi, Fatiha suresinin fazileti, Fatiha suresinin okunuşu, Fatiha suresi nerede inmiştir?, hakkında bilmemiz gerekenler neler?  Bütün bu başlıkları sizler için derledik. Fatiha suresinin, tüm detayları burada

Fatiha Süresinin Okunuşu :

Fatiha Suresinin Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresinin Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresinin Türkçesi :

 • 1- Bismillahirrahmānirrahīm.
 • 2- Elhamdü lillāhi rabbil’alemin
 • 3- Errahmānir’rahim
 • 4- Māliki yevmiddin
 • 5- İyyāke na’budü ve iyyāke neste’īn
 • 6- İhdinessırātel müstakīm
 • 7- Sırātellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdūbi aleyhim ve leddāllīn

Fatiha Suresinin Meali (Anlamı):

 • 1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 • 2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
 • 3- O Rahmân ve Rahim,
 • 4- O, din gününün maliki Allah’ın.
 • 5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
 • 6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
 • 7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değildir.