FOB teslim (Free on Board); bu taşıma şeklinde fiyatlandırma yapılırken, mal bedeline ilave olarak eşyanın gemi güvertesine teslimine kadar olan bütün iç taşıma, lina ve gümrük masrafları gibi harcama ücretlerinide ekleyebilirsiniz.

Tedarikçi malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar  sorumludur. Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan bütün taşıma masrafları ile, liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir.

Malzeme gemi güvertesine taşındıktan sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir. FOB teslim şeklinde de ihracatçının yapacağı işler aynı FCA teslim şeklinde olduğu gibidir.

Satıcı ihraç malını hazırlayacak, alıcıya hangi deniz nakliyecisi ile çalıştığını soracak, teklif verdiği zaman FOB teriminin arkasından yazılarak belirlenen limanda, alıcı tarafından kendisine bildirilen gemi taşımacısına malı geminin içerisine indirerek teslim edecek, gümrük çıkış işlemini yaptıracaktır. (fob fiyat nedir)